Partner photo

Partneri

Partnerstvo se temelji na sudjelovanju kulturnih partnera koji će predstavljati nacionalne kulturne promotore projekta i bit će odgovorni za provedbu pristupačne privremene izložbe (Atlante Servizi Culturali u suradnji s Fondazione Burri u Italiji, MSU u Hrvatskoj i The Glucksman u Irskoj) i Institutu za slijepe u Milanu, koji će osigurati znanstvenu podršku i validaciju cijelog projekta. Svi su partneri već surađivali na prethodnom projektu VIBE, sufinanciranom i od strane Creative Europe, pa imaju uspostavljene jake odnose i već su podijelili transnacionalno iskustvo. Nadamo se da će ovaj zajednički interes i iskustvo u području vizualnih teškoća i angažman dati skupini temelj za zajednički rast i izgradnju sveobuhvatnije i sveukupne metode.

Partneri & Suradnici

Logo Atlante Servizi Culturali
Logo Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus
Logo MSU
Logo Glucksman
Logo  Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri

+39 0753 721525

atlanteserviziculturali@gmail.com

Via A. Gramsci 1 bis, 06012 Città di Castello (PG)