Metodologija

U Italiji, Irskoj i Hrvatskoj oformit će se lokalna radna skupina muzejskih stručnjaka, slijepih i slabovidnih osoba i stručnjaka na polju oštećenja vida koja će raditi na ostvarivanju pristupačnosti izložbenog sadržaja uključenjem slijepih i slabovidnih u proces prilagodbe od samog početka.

Predstavnici lokalnih skupina bit će uključeni u transnacionalnu stručnu skupinu koja ima zadatak koordinirati i poticati dijeljenje iskustava među svim partnerima osiguravajući homogenost cijelog projekta. Glavni zadaci transnacionalne radne skupine su: definirati metodu rada i pružiti smjernice svakoj lokalnoj skupini o aktivnostima koje provode, usporediti lokalna iskustva, pomoći pri iznalaženju rješenja specifičnim izazovima, dijeliti praktična iskustva te osmisliti i oblikovati završni priručnik.

Provedbom ovog projekta na međunarodnoj razini otvara se mogućnost razmjene, unapređenja i promišljanja svakog pojedinačnog iskustva te stvaranja međunarodno primjenjivog pristupa temeljenog na lokalnim metodama.

Jedan od ciljeva BEAM UP-a jest osmisliti i primijeniti metodu prilagodbe određene privremene izložbe ili aktivnosti slijepim i slabovidnim osobama u muzeju današnjice. Metoda koja će biti razvijena i testirana u projektu obuhvatit će sadržaj izložbe, selekciju radova za izlaganje, arhitekturu izložbe, razvoj i dostupnost sadržaja, nabavu pomoćnih uređaja, aktivaciju potrebnih pratećih usluga, ponudu popratnih programa za publiku. 

Projekt podrazumijeva nekoliko faza: fazu donošenja odluka, fazu planiranja, operativna fazu te fazu nadzora i vrednovanja. Sve navedene faze bit će razvijene u suradnji muzejskih zaposlenika, slijepih i slabovidnih osoba, stručnjaka iz polja oštećenja vida te stručnjaka raznih kompetencija iz više sektora koji se također trebaju uključiti pri planiranju, produkciji, organizaciji i procjeni pristupačne kulturne aktivnosti.

Pristupačnost umjetnosti slijepim i slabovidnim osobama bit će provedena metodom odozdo-prema-gore (eng. bottom up) uzimajući u obzir danas dostupne metode i tehnologije koje će biti dodatno naglašene, razvijane i testirane kroz nove sadržaje i proizvode, osmišljene i ostvarene uz direktno savjetovanje i intervenciju slijepih i slabovidnih osoba.

Partneri & Suradnici

Logo Atlante Servizi Culturali
Logo Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano Onlus
Logo MSU
Logo Glucksman
Logo  Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri

+39 0753 721525

atlanteserviziculturali@gmail.com

Via A. Gramsci 1 bis, 06012 Città di Castello (PG)